St. Olav varslet Fylkesmannen om uønsket hendelse etter operasjon på Tynset

En klinikksjef ved St. Olavs hospital har varslet Fylkesmannen i Trøndelag om en uønsket hendelse i forbindelse med en proteseoperasjon på Tynset.