– Staten bør få sin praktisering til å fungere før det pålegges oss konsultasjonsplikt

– Staten bør først sett på sin egen praktisering av konsultasjonsordningen før man pålegger kommunene en ordning som staten selv ikke har klart å få til å fungere, mener rådmann Marius Jermstad i Holtålen kommune. Han tilrår ikke endringer om konsultasjonsplikt i sameloven.