Frykter for elevenes tidsbruk og kjøreskolens framtid om trafikkstasjonen på Røros blir lagt ned

Om Røros trafikkstasjon blir lagt ned, vil dette medføre betydelige ulemper for brukerne. De som skal ta førerprøver får lengre reisevei, og trafikkskolebransjen står i fare for å bli nedlagt på Røros uten et førerprøvetilbud som et minste forvaltningstilbud fra Statens Vegvesen.