Penger til helsearkiv og Rørosbanen

Helsearkiv: Regjeringen foreslår 50 millioner til oppstart av Norsk helsearkiv på Tynset.

Helsearkiv: Regjeringen foreslår 50 millioner til oppstart av Norsk helsearkiv på Tynset.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Regjeringen legger i dag fram forslaget til statsbudsjett for 2017.

50 millioner til helsearkiv

Om Norsk helsearkiv fastslås følgende i budsjettet:

Regjeringen legger frem en helhetlig og kostnadseffektiv løsning for arkivprosjektet.

Det foreslås en samlet startbevilgning på 50 millioner kroner til nye bygg for Arkivverket i 2017.

Prosjektet omfatter både nybygg for Norsk helsearkiv på Tynset og magasin for papirbaserte arkiv for Arkivverket tilknyttet Nasjonalbibliotekets anlegg i fjellet i Rana.

Rørosbanen


Regjeringen foreslår at det settes av om lag 40 millioner kroner til fornying av Rørosbanen. Pågående arbeid med svillebytte videreføres i 2017. Utskiftingen av sviller planlegges fullført i 2020 til en anslått totalkostnad på 260 millioner kroner.

Riksvei 3


Det settes av midler til gjennomføring av tiltak for å øke trafikksikkerheten på riksvei 3 mellom Hedmark grense og Nåverdalsbrua i Rennebu kommune, Sør-Trøndelag.

Artikkeltags