Regjeringen øker tilskudd til tamreindrift

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å innføre avgiftsfritak på driftsmidler i reindriften så snart som mulig i 2018.

DEL


  • Forslaget gjelder Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
  • Regjeringen har prioritert de direkte tilskuddsordningene over reindriftsavtalen for å støtte opp om de utøverne som har reindrift som hovedvirksomhet og legge til rette for økt omsetning og lønnsomhet i næringen.
  • Fra regjeringshold heter det at:
  • - Under denne regjeringen har de direkte tilskuddsordningene økt fra 69,1 til 76,7 millioner kroner per år. Regjeringen foreslår å bevilge 76,7 millioner kroner også i 2018.
  • Videre foreslår regjeringen å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket.
  • Av disse vil det bli delt ut 7,5 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Trøndelag fylke.


Artikkeltags