Merete velger å tro at det blir statlig skatteoppkrever på Tynset

Regjeringen foreslår å flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til den statlige Skatteetaten fra 1. juni 2020.