Tynseting nummer to på Tinget: Bersvend kom rett inn i trontaledebatten og statsbudsjettet

De siste dagene har det vært to tynsetinger på Stortinget. Bersvend Salbu har møtt som vara for Karin Andersen.