Statsråden ble invitert til markering av FN-dagen på Røros, men har takket nei