Steia – sentrum i ei lita fjellbygd under himmelhvelvingen

Av

Torsdag 29. oktober vedtok kommunestyret i Alvdal å åpne opp for detaljvarehandel i stor skala på Steimosletta. Vi håper at myndigheter på fylkes- og departementsnivå bidrar til å endre utbyggingsplanene fordi, som rådmannen påpeker: Planen er ikke bærekraftig.