Innsigelse fra NVE stopper all byggeaktivitet på Steimosletta