Steimosletta blir september-sak i ekstraordinært kommunestyremøte

ORDFØRER OG RÅDMANN: Johnny Hagen (til venstre) er ordfører i Alvdal og representerer Arbeiderpartiet. Til høyre sitter rådmann Erling Straalberg.

ORDFØRER OG RÅDMANN: Johnny Hagen (til venstre) er ordfører i Alvdal og representerer Arbeiderpartiet. Til høyre sitter rådmann Erling Straalberg. Foto:

Det sittende kommunestyret i Alvdal skal sluttbehandle Steimosletta-planen i september.

DEL

Framdriften for arbeidet med reguleringsplanen for Steimosletta ble tema i et arbeidsmøte formannskapet hadde torsdag 24. januar.

Reguleringsplanens oppstart ble varslet 11. januar, og 24. januar var det berammet møte med regionale myndigheter. Ordfører Johnny Hagen forteller at ingen av disse myndighetene deltok på arbeidsmøtet, som kom i etterkant av den ordinære saklista i formannskapet.

I møtet la ordføreren fram en bekymring på vegne av flertallet i saken. Opprinnelig var nemlig tanken at oppstarten av arbeidet skulle komme før jul, og at det endelige vedtaket i kommunestyret skulle fattes før ferien, nærmere bestemt i juni.

I planprogrammet står det at Alvdal kommune i flere år har vært i prosess med vurdering av om en skal tillate detaljvarehandel innenfor Steimosletta.

Nå starter kommunen reguleringen av Steimosletta

Mer nøye

– Et prosessmøte 26. november viste at man ønsker å være mye mer nøye med utredningen av alternativet i Kvennbekkdalen, sier ordføreren.

Gjennom en mulighetsstudie er et alternativ med butikk i Kvennbekkdalen på utsida av Steia spilt inn.

Kommunen jobber med en reguleringsplan for Steia vest, og politikerne har ønsket å se Steia vest og Steimosletta litt i sammenheng.

I tidsplanen for Steimosletta var det lagt opp til sluttbehandling i kommunestyret i oktober. Etter arbeidsmøtet i formannskapet er en av konklusjonene at kommunestyret skal sluttbehandle saken i et ekstraordinært kommunestyre 26. september.

– Det er enighet om at vi prøver å lande saken i september, sier ordføreren.

Han legger til at det "hefter ved" litt at de hadde forhåpninger om å komme i mål lenge før, og at kommunestyret skulle få saken på bordet for et endelig vedtak lenge før.

Stor sak

Han legger til at mye tid og ressurser har gått med både politisk og i administrasjonen på Steimosletta-saken. Kontinuiteten politisk har ifølge ordføreren ikke alltid vært lett å holde.

– Det har også vært en utfordring å nå fram til publikum med hvorfor plansaker tar så lang tid, legger Hagen til.

Tidvis har debatten vært opphetet, både i de politiske organene og ikke minst i sosiale medier.

– Viktig vedtak

– Det er viktig at et vedtak fattes, konkluderer Hagen.

Ordføreren legger til at han har tillit til planavdelingen, og at om han hadde sittet på mer informasjon, kunne han roet ned flertallet med at det er nødvendig å gå inn i en grundigere prosess.

– I desember var det sagt at oppstarten kunne komme like innunder jul, men nå ser vi altså at det måtte gå lengre tid, oppsummerer Hagen.

Til kommunestyremøtet torsdag kveld 31. januar har varaordfører Mona Murud (Sp) stilt et grunngitt spørsmål om måten ordføreren stilte sine spørsmål til planavdelingen på.

Artikkeltags