Stenger lensmannskontor i hele sommer, men åpner for at folk kan å gjøre avtaler på telefon