Det sier varaordfører i Røros, Christian Elgaaen (SV).

Han mener det er helt avgjørende at vi tar innover oss den store uretten som er begått og som fortsatt pågår mot samer, kvener, skogfinner og norskfinner.

– Kunnskap og erkjennelse

– Kunnskap og erkjennelse er helt sentralt. Det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen må løses raskt, nå er det 600 dager siden dommen falt i Høyesterett, sier Elgaaen.

Høybråten: Myndighetene må erkjenne uretten overfor minoriteter og vise vilje til å ta et oppgjør

Konkrete hendelser

I rapporten beskrives en rekke konkrete hendelser og fortellinger også fra vår region.

– Det er nødvendig at også sørsamiske stemmer har kommet fram, samtidig som dette nok vil være vanskelig for mange å lese og ta innover seg, sier Elgaaen.

Les også

– Det sitter fortsatt i å bli sendt langt bort som sjuåring

Ansvar

– Røros har et særskilt ansvar for sørsamisk språk, kultur og næring. Denne rapporten må få og vil få stor betydning for oss i fortsettelsen, og jeg ser fram til å bidra til at mange av tiltakene som foreslås i rapporten kan realiseres, sier Elgaaen.