Stilte kritisk spørsmål om plassering av helsestasjonen. Nå flytter den ikke vekk fra helsesenteret likevel

Per Arne Gjelsvik (Venstre) stilte spørsmål til ordfører Isak V. Busch fra Røros under kommunestyremøtet der han ytret bekymring for Røros helsestasjon og framtidig plassering av denne.