Stilte spørsmål om sanering av det gamle sykehjemmet

Dette bygget skal rives og kommunestyrepolitiker Gjelsvik stiller spørsmål hvor miljøvennlig det er i det totale klimagassregnskapet.

Dette bygget skal rives og kommunestyrepolitiker Gjelsvik stiller spørsmål hvor miljøvennlig det er i det totale klimagassregnskapet.

Kommunestyrerepresentant i Røros, Per Arne Gjelsvik (V), stilte spørsmål til ordfører om klimagassregnskapet tilknyttet sanering av det gamle sykehjemmet på Øverhagaen.

DEL

– Røros kommune ved prosjektleder Tamnes skal sende inn klimagassregnskap for prosjektet til Miljødepartementet. Dette etterlyses av departementet etter at sluttrapport for Klimasatsprosjektet «Nytt Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter» alt er innsendt. I nybygget er det valgt miljøvennlig massivt tre og generelt klimavennlige løsninger. Dette blir verdsatt av departementet og ifølge en artikkel i Rørosnytt, ligger Røros kommune an til en refusjon derfra på vel 1 million kroner som kompensasjon for merkostnader. 500.000 kroner er alt utbetalt i des 2019; resten skal utbetales etter at regnskapet er revisorbekreftet, sier Per Arne Gjelsvik.

– Røros Venstre verdsetter de valgte miljøvennlige løsninger i nybygget. Men totalprosjektet inkluderer også sanering/rivning av hele det gamle sykehjemmet. Denne delen av prosjektet utgjør et sterkt negativt bidrag til det totale klimagassregnskapet. Røros Venstre ber ordføreren svare på følgende spørsmål: Er sanering av det gamle sykehjemmet inkludert i søknaden til miljødepartement eller er søknaden basert kun på nybygget, spør Gjelsvik.

Spørsmålet ble stilt under kommunestyremøtet i Røros torsdag 27. august.

Ordførerens svar fra fungerende ordfører under møtet, Christian Elgaaen:

– Utvikling og bygging av nytt bo-, helse- og velferdssenter på Øverhagaen er et historisk løft for eldreomsorgen i Røros kommune. Første byggetrinn er ferdig, og ansatte og beboere har nettopp flyttet inn. Dette er en helt nødvendig omstilling og endring av hele omsorgstjenesten vår. Røros kommune har søkt om og har fått innvilget klimasatsmidler for bruk av massivtre. Dette ble valgt framfor bruk av betong eller bindingsverk i store deler av konstruksjonen. Tilskuddet skal dekke merkostnaden med bruk av massivtre sammenlignet med mer tradisjonell materialbruk som er energikrevende i framstillingsprosessen. Dette støttes med inntil 1 775 000 kroner.

– Rivekostnaden er en del av totalkostnaden, og er derfor en del av grunnlaget i prosjektkostnaden som gir utmåling av tilskudd fra Husbanken. Det gis ikke direkte støtte til rivningen av eksisterende sykehjem. Husbanken har gitt tilsagn på 52,4 millioner kroner for byggetrinn 2, med grunnlag i investeringskostnader på 114 millioner, hvor kostnader med rivning av det gamle sykehjemmet inngår. Rivning vil isolert sett nødvendigvis gi et negativt bidrag til klimaregnskapet, men det er høy grad av sortering, gjenbruk og gjenvinning, og det stilles krav til hvordan dette skal gjennomføres. Rene knuste betongmasser vil kunne gjenbrukes som fyllmasser, armering tas ut og gjenvinnes i likhet med stålplatefasaden på bygget. Det gamle sykehjemmet hadde høyt energiforbruk og oppvarming med fyring av pellets som ble fraktet fra Sverige.

– I det totale bildet gir et nytt og moderne bygg på Øverhagaen et langt bedre miljøregnskap med tanke på at det er passivhusstandard, ny energipark og bruk av massivtre. Å oppgradere det gamle sykehjemmet til dette nivået ville blitt svært omfattende, kostbart og lite hensiktsmessig med tanke på krav til utforming som denne type bygg har i dag. Ordføreren er svært glad for det store miljøfokuset både i planleggingen, byggingen og driften av nybygget. Dette er viktig og nødvendig når Røros kommune skal bidra til å løse klima- og miljøutfordringene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken