Søndag 4. juni arrangeres TynsetTrimmen for tredje gang, og Stine Kindølshaug, en av to som står for arrangementet, håper folk benytter anledningen til litt fysisk aktivitet.

– Vi har hatt bra oppmøte de to tidligere gangene vi har arrangert dette, og håper at folk stiller også denne gang, til tross for at det er konfirmasjonshelg, sier Stine, som har med seg Nils Helge Kirkbakk for å få dette arrangementet gjennomført.

I og med at Bortistu Neby er stengt, er oppmøtested blitt på Glomtun, så det er ikke snakk om lange "flyttingen".

Tynsettrimmen er og skal være et lavterskel trimtilbud, og starter klokka 12 søndag.

Torjus, Marius og Anders var blant nesten 200 deltok på TynsetTrimmen