Stolper har forsvunnet fra stolpejaktløypa: - Vi har bedt folk henvende seg til oss og få koder

Stolpe en, to og sju er borte fra løypa.