Stoppet kjenninger i bil – beslagla 9.360 sigaretter