– Det er artig å komme til folk med bøsser. Noen, særlig den eldre garde, står nesten og venter med sedler og mynter i handa, sier Dorthe Iversen.

Dorthe har i mange år vært med på å organisere TV-aksjonen, men denne gangen var hun med å gikk en rode i regi av kommunen. Dorthe og Ingunn, som vi prata med, synes det er trivelig dugnadsarbeid å gå for TV-aksjonen.

Fortsatt kontanter

Og, sjøl om kontanter blir sjeldnere ute hos alle, er det fortsatt mange sedler som går mellom hendene på Mette Harsjøen i Tolga-Os Sparebank. Banken åpner sine dører som vanlig for at bøssebærerne skal kunne levere de innsamlede pengene, og her belønnes også bærerne med kaffe og kaker.

Nesten 40.000,- i sedler og mynter telles i banken denne kvelden, forteller Mette Harsjøen.

Det er færre kontanter enn normalt, og bøssebærerne forteller også om at flere enn før ber om informasjon om Vipps. Og, det er viktig å understreke at det som Vippses, det kommer inn under Tolga sine resultater totalt sett.

Tolga, og regionens andre kommuner, utmerker seg fortsatt på toppen av de fleste lister over gjennomsnittlig giverbeløp per innbygger.

Ansvarlig i Tolga kommune, Live Mestvedthagen Ryen forteller at kommunen er delt opp i til sammen 27 roder, og at alle rodene var dekt opp i dagens TV-aksjon. Hun vil i tillegg skryte av den innsatsen som Tolga og Vingelen skole gjorde på fredag.

Roser skolene

På fredag hadde elevene i Vingelen åpen kafé på Bunåva, mens det på Tolga var stafett, hvor det lokale næringslivet ble utfordret som sponsorer. Støtten fra næringslivet, og pengene fra Bunåva går i sin helhet til aksjonen, og Leger uten grenser.

Ingen av de vi snakket med på Tolga søndag kveld, hadde møtt noen motforestillinger rundt årets mottaker av pengene. Det var litt annerledes i 2020, da pengene gikk til WWF, men de som ikke ga da, var veldig opptatt av å si at de ville gi igjen neste gang. Og det bekreftes av de rutinerte bøssebærerne på Tolga.

Og, for de som ikke fikk gitt, eller var borte da de fikk besøk. Det er fortsatt mulig å gi!