Stor interesse for ekstraordinære koronakroner i Røros - Nå kan Geir Magne sette i stand sommerfjøset

Totalt 9 søknader fått innvilget tilskudd fra de ekstraordinære midlene. Hvem kan du lese her.