For å synliggjøre Trøndelag som en europeisk matregion, er det laget en sertifiseringsordning for produsenter og reiselivsaktører i tre kategorier: På Røros deltok hele 20 lokale aktører og signerte sertifiseringen.

– Det er fantastisk at så mange slutter seg til det spennende arbeidet med å synliggjøre Trøndelag som europeisk matregion i 2022. Vi har fantastiske aktører som blir viktige ambassadører for Trondheim og Trøndelag som Europas gastronomiregion i 2022, sier Tove R. Martens, reiselivssjef i Destinasjon Røros.

Produsenter og reiselivsaktører har mulighet for å sertifisere seg i tre kategorier: Host, Host & Producer og Producer.

Sertifiseringen er kostnadsfri. Host er for reiselivsaktører, i først og fremst overnatting, servering, restauranter, festivaler og arrangører som serverer mat/matopplevelser. Producers er for produsenter og matforedlere. Host & Producer er for aktører som både produserer, foredler og serverer mat.

I tillegg stiller Destinasjon Røros i kategorien Supporter, som vertskap for ordningen i vår del av Trøndelag sammen med Røros kommune.

– Trøndelag har klart å markere seg som en sterk mat- og gastronomiregion internasjonalt takket være de engasjerte produsentene, restaurantene og overnattings- og serveringsstedene som er lidenskapelig opptatt av å levere genuint gode produkter og opplevelser. Og vi er svært stolte over at vi har mange av dem her i Rørosregionen, sier Tove Martens.

Utmerkelsen European Region of Gastronomy tildeles av International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism, forkortet ERG. Målet er å trekke fram regioner som tar lokal matproduksjon på alvor gjennom hele verdikjeden.

Utmerkelsen er en hyllest av alle bønder, fiskere, oppdrettere, produsenter og vertskap som skaper og tilbereder ypperlige råvarer og lokale spesialiteter i hele Trøndelag.