Store forandringer for fastlegene Jonas (31) og Hektor (30)

– Mye av konsultasjonene har gått over videokonferanser og telefoner for å begrense inngangen til Tynset legekontor på grunn av smitte. Samtidig er det stort fokus på å opprettholde helsetilbudet med saker som ikke har noe med korona å gjøre.