Store planer for Holden: Men kommunen mener 26 mill. er for høy pris, og at et AS ikke bør sitte med en slik gard

To saker om garden Holden skal opp i formannskapet i Os 14. mai.