Storkontroll denne uka. På disse vegene vil politiet stå

Vær forberedt – denne uka står Utrykningspolitiet langs veien.