Stort løft for riksveg 3: – Skal utbedres for inntil 60 millioner kroner i året fram til 2024

Hvis bevilgningen faller på plass, kan det bli utbedringer på riksveg 3 for 40–60 millioner kroner i året fra Rendalen grense til Alvdal Skurlag fram til 2024.