Stort potensial for flere fornybarjobber i Trøndelag

Sørum  20180228.
Den kalde vinteren gjør at nettleien og strømprisen stiger.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Sørum 20180228. Den kalde vinteren gjør at nettleien og strømprisen stiger. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto:

Av

Trøndelag er godt posisjonert for å lede an i grønt skifte og grønn næringsutvikling.

DEL

MeningerFornybarnæringen er Norges mest produktive næring etter olje og gass og bidrar med mange arbeidsplasser og store inntekter til kommunene i Trøndelag. Når Norge kommer ut av koronakrisa, må vi klare å skape enda flere jobber i denne næringen.

Fornybarometeret, som nylig ble presentert av Energi Norge, viser at selskapene som produserer, transporterer og selger fornybar energi bidro med 800 millioner kroner i direkte inntekter til kommunene i Trøndelag i 2018. Beløpet var nesten like stort i fjor. Det er med på å lønne nærmere 1882 ansatte i skole, helse, omsorg og andre tjenester. I tillegg sysselsetter næringen direkte og indirekte rundt 2500 mennesker i fylket.

Rapporten som ble overlevert til olje- og energiminister Tina Bru, viser at fornybarnæringen omsetter for nærmere 10 millioner kroner per ansatt. Ingen andre næringer på fastlandet i Norge omsetter for like mye.

De siste månedene har folk over hele landet fått merke betydningen av den norske oljeformuen. Men etter hvert som oljeinntektene synker, må vi finne andre og mer bærekraftige inntektskilder. Da må vi sørge for at investeringene kommer i næringer hvor lønnsomheten kan nærme seg nivået innen olje og gass. Bare slik kan vi opprettholde en velferdsstat med de tjenestene og det sikkerhetsnettet vi kjenner i dag.

Fornybarometeret er en helhetlig rapport som for første gang beskriver alle sidene av elektrifiseringen av det norske samfunnet. Rapporten peker på viktigheten av å skape nye, høyproduktive næringer og arbeidsplasser med eksportpotensial. Norges tilgang på fornybar energi gir oss et godt utgangspunkt for dette. Vi er allerede godt i gang med å elektrifisere bilparken, og kan gjøre det samme innen sjøtransport, industri, bygg og anlegg. Da kutter vi norske klimagassutslipp, samtidig som vi utvikler teknologiske løsninger som en hel verden vil etterspørre.

Trøndelag er godt posisjonert for å lede an i grønt skifte og grønn næringsutvikling. Vi har kunnskapsmiljøer, offentlig sektor og en klynge av næringsaktører på fornybarfeltet som både er offensive og spiller godt sammen. Tensio, TrønderEnergi og NTE har hele Trøndelag som nedslagsfelt, og vil i årene som kommer - sammen med kunder, kommuner, næringsaktører og andre partnere – intensivere arbeidet med å utvikle nye og smarte energiløsninger, øke produksjonen av fornybar energi og tilrettelegge infrastrukturen vi trenger for at den grønne veksten kan fortsette.

De siste ukene har Vista Analyse på oppdrag fra Energi Norge laget en analyse som viser hvordan pandemien vil redusere inntektene fra fornybarnæringen i år og neste år. Det øker behovet for enda mer trykk på den verdiskapende elektrifiseringen, gode rammebetingelser for investeringer i fornybar energi, og en koordinert innsats for å få på plass nødvendig infrastruktur for økt elektrifisering. «Dette går for treigt. Vi har åpenbart ikke brukt mulighetene våre godt nok», sa Arbeiderpartiets Espen Barth Eide under lanseringen av Fornybarometeret. Det er vi helt enige i.

Artikkeltags