Stortingsrepresentanter besøkte Røros: -Vi er nødt til å se på statlig finansiering

Mener staten bør bidra mer til å ta vare på Røros kirke.