– Leveringssikkerheten av strøm til forbrukere og bedrifter blir høyere

For å tilpasse seg kraftutbyggingen på Tolga driver Eidsiva og bygger nye samt oppgraderer trafoer på Tynset, Tolga og Os. Grunn- og betongarbeidene til trafostasjoner på Tolga og Os utføres av lokale entreprenører.