Ordførerkandidaten til Røros SV snakket blant annet om verdensarv og sørsamiske rettigheter i et innlegg til landsmøtet. Sosialistisk Venstreparti har programfestet at de statlige bevilgningene til verdensarvstedene må økes.

– Det er umulig å snakke om Røros’ verdensarvstatus uten å nevne det samiske. Sørsamisk språk, kultur og næring er en viktig del av vår kulturarv. Sørsamisk står på UNESCOs liste over utrydningstruede språk, og det er en sentral oppgave for oss å bidra til at dette språket får utvikles og leve videre. Den samiske reindriften er en viktig tradisjonsbærer og næring. Den må støttes, ved blant annet å si tydelig og klart nei til utbygging av vindkraft i reindriftsområdene, sa Elgaaen.

– Det å delta på landsmøtet er inspirerende når vi nå skal i gang med den lange valgkampen, sier Elgaaen. Det er flott å treffe andre SV-ere, diskutere politikk og planlegge valgkamp, kommenterer Christian Elgaaen.

Audun Lysbakken som tar gjenvalg som partileder, er glad for at Christian Elgaaen er ordførerkandidat for SV i høstens kommunevalg.

– SV er heldig som har et mangfold av kandidater som vil kjempe mot ulikhet, for klimakutt og for et samfunn for de mange, sier Lysbakken.

SV vedtok at partiet fortsatt skal jobbe aktivt for elektrifisering av Rørosbanen. Partiet vil også styrke kommuneøkonomien.