SV vil ha fortgang i elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen

Lars Haltbrekken, Karin Andersen. SV

Lars Haltbrekken, Karin Andersen. SV

Av

Foreslår å bevilge 100 millioner i den grønne krisepakken som skal behandles av Stortinget

DEL

- Elektrifisering av Røros- og Solørbanen er et nasjonalt miljø- og samferdselsprosjekt. Det er veldig gledelig at SV på Stortinget prioriterer dette. Nå må vi komme i gang. Mulighetene er store på disse banestrekningene for både mer gods- og persontransport, sier Christian Elgaaen, varaordfører for SV på Røros

SV fremmer forslag om å bevilge 100 millioner til elektrifisering av Røros- og Solørbanen i forbindelse med at den grønne krisepakken skal behandles i Stortinget neste uke.

- Slik kan vi kutte utslipp av klimagasser og sørge for et skikkelig godt kollektivtilbud i Østerdalen opp til fjellregionen, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV fra Sør Trøndelag.

Det er per 2019 fem jernbanestrekninger som ikke er elektrifiserte og hvor togene benytter fossilbasert diesel som medfører klimagassutslipp.

- Folk og næringsliv har ventet lenge på elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen. Nå må vi komme i gang, sier Haltbrekken.

En overgang til nullutslippsløsninger vil redusere jernbanens karbonavtrykk, og vil gi gunstige samfunnsøkonomiske besparelser.

- Gjennom elektrifisering kan flytte store mengder gods bort fra veiene og over på det miljøvennlige toget, sier Karin Andersen, stortingsrepresentant fra Hedmark.

Samtidig vil dette også øke jernbanens konkurranseevne i møte med andre former for transport.

- Rørosbanen har et stort potensiale for økt godstrafikk, både mellom Østlandet og Trøndelag. Dette er viktig for skogbruket, sier Andersen.

Det er utredet både tradisjonell elektrifisering og elektrifisering med batteritog som lades opp jevnlig oppover banen.

- Hele landet må forstå at vi har behov for en helhetlig korridor for gods på bane via Røros- og Solørbanen. Gjennom en elektrifisering av Røros- og Solørbanen kan vi sikre en fremtidsretta og effektiv infrastruktur som vil være av nasjonal betydning for godstransporten og bidra til mindre belastning og slitasje på det lokale veinettet, noe som på sikt vil gi oss bedre veier i distriktene, sier Bjørnar Tollan, SV ordfører på Tolga.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken