– Svaret er rask elektrifisering

LEDER I JERNBANEFORUM: Arnfinn Nergård ble nylig gjenvalgt til leder i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen. Arkivfoto: Guri Jortveit

LEDER I JERNBANEFORUM: Arnfinn Nergård ble nylig gjenvalgt til leder i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen. Arkivfoto: Guri Jortveit

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Elektrifisering av Rørosbanen og transportetatenes nylig framlagte faggrunnlag til ny Nasjonal transportplan ble naturlig nok tema på årsmøtet i Jernbaneforum denne uka.

DEL

NTP-grunnlaget tar opp i seg elektrifisering av Røros- og Solørbanen, men for Rørosbanen kun fra Hamar til Elverum i planperioden 2018–2029.

– Dette er ikke gode nyheter for dere, Arnfinn Nergård?

– Det er litt begge deler. Det positive er at fagetatene er enige om at banene skal elektrifiseres, men jeg er skuffet over tidsaspektet, sier jernebaneforumlederen fra Os.

Nergård legger til at optimismen var stor før jul, da Jernbaneverket kom med rapporten som anbefalte elektrifisering av banestrekningene snarest mulig.

– Det høres lenge ut å vente til tidligst 2030, kommenterer han om strekningen gjennom Østerdalen.

– Smart å starte før

– Mye tilsier at det er smart å gjøre det før den tid, uten at det går på bekostning av andre ting, mener Nergård.

Han legger til at det er fagetater som har kommet med grunnlaget, og at det er politikerne som skal vedta.

– Med alle positive kommentarer som har kommet om at gods må over på bane, fra mange partier, bør politikerne gripe sjansen begjærlig, fortsetter han.

Nergård viser også til en artikkel i Dagens Næringsliv onsdag, der både NHO og LO sier at nå haster det med å få gods over på bane.

– De snakker om Dovrebanen. Men svaret på deres bekymring, det er en hurtig elektrifisering av Røros- og Solørbanen. Og det bør kunne skje fortere enn det som er skissert, sier Nergård videre.

Han mener at med strøm på Dovrebanen og Rørosbanen, blir det et svært godt tilbud for godstrafikk på bane. Han nevner også at det er langt færre avbrudd på Røros- og Solørbanen.

– Østerdalen er som skapt for togtrafikk, konkluderer han.

– Godt årsmøte

Arnfinn Nergård sier han er svært fornøyd med årsmøtet i Jernbaneforum, og forteller at det var stort oppmøte på Elverum tirsdag. Nesten alle ordførerne var med.

Til årsmøtet kom Lise Nyvold, som er prosjektleder i Jernbaneverket. Hun orienterte om utredningen om strategi for ikke-elektrifiserte baner.

Også statssekretær Amund Drønen Ringdal i Samferdselsdepartementet deltok. Han informerte om regjeringens planer for Røros- og Solørbanen.

Årsmøtet gjenvalgte både leder Arnfinn Nergård og nestleder Helge Urstrømmen.

Å få gjennomslag for målet om elektrifisering av Røros- og Solørbanen innen 2020 vil stå sentralt i aktiviteten i 2016, og handlingsplanen til Jernbaneforum legger opp til kontakt med sentrale politikere, med Jernbaneverket og NSB, og alliansebygging med næringsliv og fylkeskommuner. Videre legges det opp til å delta på aktuelle arenaer som jernbanekonferansen.

2016-budsjettet er på 130.000 kroner, og det er lagt opp til at det kan kjøpes noen tjenester fra de regionale næringssjefene i Regionrådet for Fjellregionen til å bista daglig leder og styret i arbeidet.