Svært glatte kjøreforhold gjennom Østerdalen: Mange tunge og lette kjøretøy har store problemer med å komme seg fram på riksveg 3

Statens vegvesen advarer mot svært vanskelige kjøreforhold på riksveg 3 mandag kveld. – Selv om vegbanen ser bar og fin ut, kan det være glatt. Mange får seg en overraskelse.