Svenske vikarer jobber i Sykehuset Innlandet i sommer: Alle blir testet for korona

Noen av avdelingene har vært nødt til å ta inn vikarer fra utlandet, men Sykehuset Innlandet forsøker å begrense vikarbruken.