Sykehuset på Tynset langt bak økonomisk og har lange ventetider på planlagt behandling

Og selv om mange koronarestriksjoner er borte kommer sykehussjefen med klare oppfordringer til de besøkende.