Det sier varaordfører i Os og leder i villreinnemnda, Per Ousten. Han har i lengre tid fått meldinger om tamrein som har kommet fra Rugeldalen og innover i Kjurrudalen.

– Nå har vi også fått melding om at de er i Åslifjellet og på tur innover Vangrøftdalen. Vi er i kontakt både med reindriftsnæringa og forvaltninga for å hindre at tamreinen kommer i kontakt med villreinen, sier Ousten.

Gjennom sperregjerdet

I følge Ousten er utfordringa at reinen kommer seg gjennom sperregjerdet på Rugeldalen.

– Det er noen problempunkter på dette sperregjerdet som har ført til at tamrein har kommet inn mot Forollhogna villreinområde. Det har blitt en årlig foreteelse de siste åra. I tillegg til enkelte problempunkter har det også vist seg at området mellom sperregjerdene over Rugeldalen og det som går fra Glåmos mot nordsida av Aursunden er ei utfordring, forteller Ousten.

Flere aktører

Han vil nå ha kontakt med alle berørte for å finne løsninger på dette problemet.

– Her må både reindriftsnæringen, reindriftsforvaltningen, grunneiere, Bane-Nor, villreinnemnd, villreinområde og landbruksmyndighetene gå sammen med mål om å tette hullene i sperregjerdene og hindre tamreinen i å komme inn mot villreinområdet, sier Ousten.

Han peker også på at det er reindrifta som sitter med ansvaret for å få tamreinen tilbake.

– Så er de avhengig av forholdene, og nå er det vanskeligheter blant annet på grunn av lite snø og vanskelige forhold for å drive reinen bort fra villreinområdet, sier Ousten.