Ferdes du i påskefjellet? Vis hensyn dersom du møter villrein eller tamrein

PÅ SKITUR: En kan ofte observere tamrein fra skiløypa i Røros. Både den og villreinen er ekstra sårbare på denne tida av året, og alle som ferdes i påskefjellet bør ta ekstra hensyn til det.

PÅ SKITUR: En kan ofte observere tamrein fra skiløypa i Røros. Både den og villreinen er ekstra sårbare på denne tida av året, og alle som ferdes i påskefjellet bør ta ekstra hensyn til det. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag ber folk som ferdes i fjellet i påsken om å ta hensyn til reinsflokkene.

- Vårflyttingen av tamrein og villreinens vandring til vårbeitene har startet. Vi ber alle som ferdes i fjellet om å ta hensyn til rein og unngå unødig forstyrrelser av drektige simler, heter det fra reindriftsforvaltningen.

Perioden vi går inn i nå, er den mest kritiske perioden for tamrein og villrein:

- Reinen er på denne tiden særlig sårbar for menneskelige forstyrrelser, og selv fredelige turgåere kan utløse en fluktrespons hos dyra. Reinen har svært god luktesans, og er vindretningen riktig får den duften av oss på langt hold, heter det.

Tamrein og villrein er nå på vei inn i vår- og sommerbeiteområdene sine. Etter en lang vinter på «sparebluss» har de lite ressurser å avse til unødig flukt. Drektige simler er særlig sårbar for forstyrrelser, og har behov for ro og fred til å bygge opp fettressursene for å fostre opp kalven sin.

- Om du skulle treffe på en reinflokk er derfor lurt å ta ta hensyn til vindretning og respektere reinens behov for ro og avstand. For de som ferdes med hund er det viktig å vise særlig hensyn, og vi viser spesielt til den generelle båndtvangbestemmelsen for perioden 1. april til 20. august (Lov om hundehold).


Artikkeltags