Nå testes det om gylle på jordene kan hindre tamrein på innmark i Tufsingdalen

NINA i Tromsø er engasjert for å kartlegge vinterbeite i Femund Sijte.