Får bruke snøskuter til å holde oppsyn med tamrein som beiter ulovlig

Artikkelen er over 2 år gammel

Formannskapet i Os gir Nøra Østre Grunneierlag og Narjordet Vestre Grunneierlag tillatelse til bruke snøskuter for å føre oppsyn med tamrein som beiter ulovlig på grunneierlagenes område. Tillatelsen gjelder i perioden 10. februar – 10. april 2018.