Hitterdaling og tidligere politiker, Ronny Kjelsberg, har nylig gitt ut boken "teknologi og vitenskap - historie, metode, etikk og miljø".

- Hovedsaklig er boken et verktøy for ingeniørstudenter, men jeg ønsker også at vanlige lesere skal dra nytte av boken, forteller Kjelsberg.

Til daglig jobber han som universitetslektor på NTNU i Trondheim, og har ansvar for et emne for ingeniørutdanningen.

Et viktig samfunnstema

"Er all teknologisk nyvinning positiv? Er oljeindustrien forenlig med miljøhensyn?". Dette er noen av spørsmålene som Kjelsberg stiller i boken si.

Boken er skrevet med intensjonen om å vekke interesse hos den allmenne leser. Teknologiens historie og vitenskap er viktig både for en ordinær leser, så vel som en kommende ingeniør.

Hovedtemaet i boken tar opp sammenhengen mellom naturvitenskap, den teknologiske utviklingen og samfunnsvitenskap.

- Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi skal beherske de globale utfordringene verden har i dag, sier han.

Trenger breddekompetanse

Han mener at alle yrker trenger en bredere kunnskap om sammenhengen mellom fagområder, og hvordan teknologi og vitenskap kan brukes til å redde samfunnsproblematikken.

- For å unngå de problemene vi står ovenfor globalt sett, så trenger vi å organisere samfunnet på en annen måte. Boken jeg har gir ut er et lite bidrag til å sette lys på den kunnskapen som må til, legger han til.