Vil bedre trafikksikkerheten ved Telneset

Totalt  seks stolper med vegbelysning er satt opp i kryssområdet ved avkjøringa på Telneset. Det mener Statens Vegvesen vil øke trafikksikkerheten

Totalt seks stolper med vegbelysning er satt opp i kryssområdet ved avkjøringa på Telneset. Det mener Statens Vegvesen vil øke trafikksikkerheten Foto:

Av

Statens vegvesen har på oppdrag fra vegeier Hedmark fylkeskommune, i samarbeid med Tynset kommune, utført trafikksikkerhetstiltak på Telneset i Tynset.

DEL

Det er i vegkrysset mellom fylkesvegene 2254, som krysser Glomma, og fylkesveg 2222 på østsiden av Glomma, etablert vegbelysning i kryssområdet. Dette på hver side av plan overgangen, samt ved holdeplassene.

Tiltaket er utført for å forbedre trafikksikkerheten for trafikanter, og spesielt gående og syklende, som krysser i forbindelse med bl.a holdeplassene.

Veglyset vil også bidra til at kjørende for å en bedre oversikt over krysset, og bedre kunne avpasse farten etter forholdene, ved at vegforholdene og øvrige trafikanter synes bedre.

Totalt 6 stolper med vegbelysning er satt opp i kryssområdet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken