– Dette er en god nyhet for alle oss som er glad i tog og er opptatt av å reise klimavennlig, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog.

I en pressemelding skriver Norske tog, som eier og forvalter togmateriell i Norge, at de nå tester sammen med operatøren SJ Norge det første av i alt 14 bimodale togsett. Bimodale tog Type 76 er hybrid-tog som kan kjøres som elektriske togsett på elektrifiserte strekninger, og som diesel togsett på ikke-elektrifiserte strekninger.

Fra og med neste år skal de 14 nye togsettene settes i drift på Trønderbanen og strekningen Trondheim-Røros. De erstatter da dieseltog som er mer enn 30 år gamle.

– Vi i SJ Norge gleder oss til å tilby passasjerene våre reiser med de nye bimodale togene. Dette er topp moderne togsett med god plass til både reisende og bagasje. For de reisende med tog i Trøndelag betyr dette en stor forbedring i komfort, sier Sverre Høven, administrerende direktør i SJ Norge.

Klimagevinst

Bimodale tog Type 76 er hybrid-tog som kan kjøres som elektriske togsett på elektrifiserte strekninger, og som diesel togsett på ikke-elektrifiserte strekninger.

– Det er fortsatt en del togstrekninger i Norge som ikke er elektrifisert, og for disse strekningene er bimodale tog det første viktige skrittet på vei mot nullutslippstog, sier Øystein Risan.

De bimodale togsettene vil kunne bidra til å redusere CO₂-utslipp per passasjer med opptil 30 prosent. Dette er et viktig bidrag for å få ned CO₂-utslippene i transportsektoren.

– Dette er klimavennlige togsett som vil gi både passasjerene og miljøet en bedre reise, sier Sverre Høven.

Dobler kapasiteten

Det nye bimodale togsettet ligner på de elektriske Flirt-togene som trafikkerer på Vossebanen, lokaltog Bergen og på Østlandet, også de fra den sveitsiske togprodusenten Stadler.

Togsettene er 112,7 meter lange, mer enn dobbelt så lange som dagens dieseltog. De nye togsettene får også nesten dobbelt så stor kapasitet. Mens dagens Type 92-tog har plass til 136 passasjerer, vil de nye bimodale togene ha plass til 241 passasjerer.

I tillegg har de nye togene brede inngangsdører og store vinduer, og er dermed godt tilrettelagt med tanke på universell utforming.

Mer elektrisk

Togsettet kjører i testfasen hovedsakelig mellom Skien – Drammen og Skien-Nordagutu fram til jul. Fra neste år starter testkjøringen på blant annet Trønderbanen.

– De nye bimodale togene har mange fordeler. For det første er det fleksibiliteten det har ved å kunne kjøre på både elektrifiserte og ikke elektrifiserte strekninger. I tillegg benytter disse togene traksjonsbatterier for å øke akselerasjon i dieseldrift, noe som reduserer dieselforbruket. Klimagevinsten er dermed betydelig, sier Øystein Risan.

Batteripakkene skal også brukes for kjøring inn og ut fra verksted uten å starte dieselmotorene.

– Etter hvert som strekningene blir elektrifisert, kan togene i stadig større grad kjøres elektrisk. Med tiden kan de bimodale togene eventuelt modifiseres til ren elektrisk drift eller batteridrift. Det vil redusere utslippene til null, som selvsagt er målet, sier Risan.