Thomas (24) og Håkon (22) med overraskende funn i skoleoppgave: Fikk toppkarakter

Av

Det blir kostbart for samfunnet å avvikle ordningen med felles administrasjon av riks- og fylkesvegene. Bare for Gudbrandsdalen vil kostnadsøkningen den neste femårsperioden komme på over 46 millioner kroner.