Thore Wold: - I denne saken synes jeg administrasjon og politisk ledelse i Os kommune virker bakstreversk og lite løsningsorientert

Av