Det er tid for Elden igjen. Musikkteatret som hver eneste sommer fyller Slagghaugene og sentrumsomgivelsene med musikk og teater, skuespillere, skjebner og skikkelser spunnet på fortellingen som fant sted her i 1718–1719.

Da gikk 10 000 svenske soldater under kommando av general Carl Gustaf Armfeldt mot Trondheim. Felttoget var en del av den store nordiske krigen, der Danmark-Norge og Sverige var motstandere og svenskekongen Carl XII ville innta Norge.

Det er tid for Elden igjen, og onsdag var det premiere. Mange snakket om stykkets aktualitet knyttet til dagens krig mellom Russland og Ukraina. Både hoder og hjerter fylles med påminningen om kostnadene ved krig.

– Verken før eller nå handler krigen egentlig om fartøy, materiell, våpen, bomber og granater. Det handler først og fremst om mennesker, sa Robert Mood, som var invitert til å åpne årets Elden.

Mood er norsk offiser, generalløytnant. Han har blant annet vært generalinspektør for Hæren, sjef for FNs observatørstyrke i Syria og sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten. Han har også vært president i Norges Røde Kors.

Han har opplevd krig og ledet folk i krig, og i åpningstalen trakk han linjer fra tidligere kriger til nåtidens ufred verden over, og til kveldens forestilling på Slegghaugan. Han delte personlige opplevelser så vel som historiske hendelser.

Han pekte på at Elden knytter historien om Karl XIIs ambisjoner og tragedier til menneske og steder, men også til det dagsaktuelle når Vladimir Putin i dag viser til at Peter den store i sin tid bare tok territorium tilbake fra svenskekongen.

Det er tid for Elden, og vi får nok en gang påminnelsen om krigens menneskeskjebner.

– Om fedre og mødre, om barn og om kjærester og om hvordan de bli påvirket. Om innbitt motstand eller resignasjon. Om å være godt forberedt på stormen eller om å være lykkelig uvitende om farer som lurer, sa Robert Mood.

Han minnet om at krigen i seg sjøl er meningsløs, med sine tap av liv og ødelagte lokalsamfunn, og kunne kanskje vært unngått dersom lederne brukte sin energi og makt bedre.

Det er tid for Elden og nok en gang takker vi opphavsmennene, kameratene Arnfinn Strømmevold og Bertil Reithaug. De ga oss Elden og påminnelsen om at vi må stille opp, engasjere oss, slåss for demokratiet og for fellesskapet.

Elden minner oss også om at vi aldri skal ta det for gitt.

Bildeserie

Nytt liv i Elden med ny regissør