Tikke og lam måtte avlives etter angrep på innmark - nå har saken blitt anmeldt