Frisklivssentralen på Røros, som er en forebyggende helsetjeneste i kommunal regi, har også i år gått sammen med avdeling for psykisk helse- og rusarbeid for å gjennomføre Kurs i mestring av Belastning (KiB). Kurset starter 28. februar, og påmeldingsfristen er onsdag 6. februar.

Kursledere i år er Anne Kari Nygaard og Christin K. Schrøder som begge er psykiatriske sjukepleiere. De peker på at kurset er åpent for alle voksne som ønsker, eller har behov for å mestre ulike belastninger i hverdagen.

– Alle kommer en eller flere ganger i livet ut for at ting hoper seg opp og det kan være vanskelig å finne en vei ut av belastninger som påvirker både jobb og privatliv. Kurset gir deltagerne innblikk i teknikker som kan være med på å mestre belastninger som blant annet kan føre til at en blir fysisk sliten, får mangel på søvn og blir gående og gruble for å finne løsninger. Det kan bli en sirkel som er vanskelig å komme ut av, og man føler seg utilstrekkelig og trekker seg tilbake fra et sosialt liv, forteller Nygaard og Schrøder.

Kurs og oppfølging

Til sammen er kurset på 10 dager - åtte torsdager fra den 28. februar, og så to oppfølgingsdager noen uker etterpå.

– Det ideelle deltagerantallet er mellom åtte og tolv, men det kan strekkes i begge ender. Som deltager er du i ei gruppe der det helt sikkert blir tatt opp ting som alle kan kjenne seg igjen i. Det er viktig å påpeke at du som deltager ikke deler mer enn du sjøl vil. Samtidig kan en lære mye av hvordan andre har taklet situasjoner som har vært vanskelige, forteller kurslederne.

De understreker at dette er et kurs der utbyttet avhenger av egen aktivitet og deltagelse. – Det er ikke bare å ta imot - det er viktig å delta sjøl. Det følger også med i kursbok som du kan ta fram igjen etterpå for å friske opp og minne deg sjøl på hva som ble gjort og hvilke grep som ble tatt, forteller Nygaard og Schrøder.

Alle som melder seg på kurset, vil bli kalt inn til en samtale på forhånd.