Tirill vil ha hjelp av denne gjengen til å rydde gjengrodde stier

En flokk geiter skal hjelpe til med å rydde stier og gamle tråkk i Alvdal.