Tøft for hjortevilt og tamrein

Mye snø og vanskelige beiteforhold gjør livet vanskelig for hjortevilt og tamrein. – Vis hensyn, oppfordrer naturforvalter Hans Iver Kojedal i Røros kommune.