Østlendingen snakket med innsatsleder Christian Solvang ved 13-tiden onsdag.