Røros Ap: - Togtilbudet er viktigere enn noensinne når det nå kan bli bompenger på fv. 30

En satsing på Rørosbanen er viktig for både pendlere og reiseliv i hele regionen, mener Røros SV.